News

Notice

67 posts in total

No. Title File Date Views
공지 [2022 KIC] The 8th 2022 KIC Newsletter 파일 2022-09-08 1613
공지 [2022 KIC] 2022 KIC 심화 및 보수 교육 등록자 안내사항 파일 2022-09-02 217
55 [2020 KIC VIRTUAL] Manual for accessing streaming page for Day 1 workshop sessions 파일 2020-10-08 1254
54 [추가] 식약처 기준 임상시험 종사자 전 직능 심화/보수 교육 수료 관련 공지 파일 2020-09-22 1211
53 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 1 파일 2020-09-22 1048
52 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 2 파일 2020-09-22 878
51 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 3 파일 2020-09-22 627
50 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 4 파일 2020-09-22 600
49 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Lecture 1 파일 2020-09-22 638
48 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Symposium 2 파일 2020-09-22 634
47 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Symposium 3 파일 2020-09-22 589
46 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Session 1 파일 2020-09-22 580

1 2 3 4 5 6 7 

up