News

Notice

77 posts in total

No. Title File Date Views
공지 [2023 KIC] 2023 KIC 심화 및 보수 교육 등록자 안내사항 파일 2023-07-17 3350
56 [2021 KIC] 개최 일정 안내 2021-01-05 2451
55 [2020 KIC VIRTUAL] Manual for accessing streaming page for Day 1 workshop sessions 파일 2020-10-08 1585
54 [추가] 식약처 기준 임상시험 종사자 전 직능 심화/보수 교육 수료 관련 공지 파일 2020-09-22 1589
53 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 1 파일 2020-09-22 1521
52 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 2 파일 2020-09-22 1192
51 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 3 파일 2020-09-22 935
50 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 1 (0909) Workshop 4 파일 2020-09-22 891
49 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Lecture 1 파일 2020-09-22 935
48 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Symposium 2 파일 2020-09-22 930
47 [2020 KIC VIRTUAL] Presentation Materials DAY 2 (0910) Plenary Symposium 3 파일 2020-09-22 923

1 2 3 4 5 6 7 8 

up